Meny

Verktøylinje

Søk

Salten bilruter opprettet i 1955 sin egen karosserifabrikk. Fra N.R.F.-Tidende nr.5-1955.
Salten bilruter opprettet i 1955 sin egen karosserifabrikk. Fra N.R.F.-Tidende nr.5-1955.

Transportbransjens fagblad gjennom 85 år

«Kolleger Rutebileiere. – Idet jeg hilser vårt eget nye blad «N.R.F.-Tidende» velkommen og ønsker bladet fremgang og trivsel, vil jeg henstille til kolleger hver især å gjøre sitt til å få bladet interessant ved å meddele alt av interesse og la bladet bringe det videre rundt til alle forbundets medlemmer.»
Publisert: 12.12.2014

Slik åpnet N.R.F.s første formann, H. Andersen-Vang, den første utgaven av foreningens eget fagblad. Nå er siste utgave laget, og vi gir noen glimt fra bladet som talerør for rutebileiernes forening til medlemmer, samferdselsmiljøer og øvrige samfunn, og formidler av teknologisk utvikling og meningsytringer gjennom 85 år.

Les hele artikkelen her

Bunntekst