Meny

Verktøylinje

Søk

Bilkø på E6.
Personbilene står for en stor andel av klimautslippene fra persontransport. Foto: Marit Grøttheim

Vegen mot klimavennlig transport

Forskningsprosjektet TEMPO har studert hva vi i Norge kan gjøre for å redusere klimapåvirkningen fra samferdsel, og da først og fremst fra persontransport. Funnene viser at klimautfordringen for norsk samferdsel i hovedsak kommer fra personbilene, flyreisene og godstransport på veg og sjø.
Publisert: 09.09.2014

Bunntekst