Meny

Verktøylinje

Søk

Redaksjon

Bransjetidsskriftet til rutebilnæringen ble utgitt i 85 år, fra september 1930 til desember 2014. I 1989 fikk det navnet Transportforum som var landets fremste fagblad for person- og godstransport. Bladet har belyst bransjens rammevilkår, teknologi- og produktutvikling i forhold til både miljø og økonomi, og har hatt bedriftsreportasjer og portrettintervjuer.

 

Redaksjon

Spørsmål angående Transportforum kan rettes til:
Tidligere redaktør: Marit Grøttheim
E-post: marit.grottheim@transport.no
Telefon: 23 08 86 07

Postadresse: Transportforum, Postboks 5477 Majorstuen, 0305 Oslo

Utgiver

NHO Transport
Postboks 5477 Majorstuen, 0305 Oslo
Telefon: 23 08 86 00
Telefaks: 23 08 86 01
E-post: post@transport.no

Bunntekst